Spring til indhold
Luk
Stress, angst og depression
 

Integreret sundhedsindsats for udsatte borgere

Odense Kommune, Region Syddanmark og de alment praktiserende læger i Odense har sammen udviklet en ny samarbejdsmodel. 

Samarbejdsmodellen har fokus på, hvordan øget fokus på tidlig indsats og inddragelse af borgeren kan bidrage til at skabe reelle sammenhængende patientforløb.
Borgeren skal opleve at blive understøttet af ét samlet og proaktivt sundhedsvæsen.

I Integrated Care projektet afprøves samarbejdsmodellen på to udvalgte målgrupper:
1) Den ældre medicinske patient (DÆMP)
2) Borgere med stress, angst og depression (SAD)

Læs mere om projektet her…


Nyt fra Integrated Care

Mere end 700 patienter er nu inkluderet i projektet.

Her kan du læse flere nyheder fra Integrated Care

 

 

 

 

 

 

 

   
I videoen kan du se, hvad Integrated Care betyder for borgerne og de fagprofessionelle.

Du kan også downloade
folderen om Integrated Care.